Skriva för webben | LIX

LIX
Använd läsbarhetsindex (LIX) för att reda på hur lätt eller svår en text är att läsa.
LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.
(Prova med en text om ca 1 500 tecken)

Tolkning:
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

nyckelord.se startsida för läsbarhetsindex: 48

Skriva för WEBBEN – Webbredaktörens ABC
Ladda ner gratis e-bok för webbredaktörer

Webbredaktörens ABC är ett kortfattat, lättläst häfte. Du hittar de grundläggande
tipsen om att